Är du vårdgivare?

Stockholm Hernia Center är en privat klinik. Vi har lång erfarenhet av kirurgi inom både offentlig och privat vård. Vi tar emot remisser på ASA 1-2 patienter. Våra väntetider till både mottagning och operation är korta. Vi har avtal med Region Uppsala avseende barnurologiska operationer.

Vi använder journalsystemet Take Care för elektroniska remisser men välkomnar givetvis även pappersremisser.


Har ni långa vårdköer?

Vi har kapacitet att ta emot fler patienter och välkomnar remisser samt förfrågningar och diskussioner om vårdavtal.

Patienter med rektusdiastas?

Vi har många års erfarenhet av att utreda och bedöma patienter med kvarstående rektusdiastas efter graviditet. Vi har mycket goda resultat och stora erfarenheter av både träning och operation.

Utomlänspatienter?

Vi har goda erfarenheter av att bedöma och operera patienter från andra landsting. Vi har väl fungerande rutiner för uppföljning med distanskontroller och samarbete med de lokala klinikerna.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss