Kirurgi

Stockholm Hernia Center har lång erfarenhet av bukväggskirurgi såsom operation för ljumskbråck, rektusdiastas och bukväggsbråck. Vi opererar bråck med både titthålskirurgi och med öppen kirurgi. Operation för rektusdiastas skräddarsys utifrån anatomiska förutsättningar.

All kirurgi kan innebära vissa risker och det är därför viktigt med en noggrann utvärdering av symptom innan en operation för att kunna bedöma att en operation kommer göra nytta. Vi vet också att efterförloppet är mycket viktigt för att nå ett optimalt resultat och följer alltid upp alla patienter.


Ljumskbråck

Image
Ljumskbråck drabbar ca 25% av alla män och orsakas av en försvagning i ljumskkanalen. Symptomen kan vara smärta och obehag i ljumsken. Det kan också finnas risk för inklämning.

Den enda permanenta behandlingen är operation. Vi opererar ljumskbråck med titthålskirurgi i första hand, men även med öppen kirurgi.

Vi följer upp alla våra patienter och rapporterar till det svenska kvalitetsregistret, Svenskt Bråckregister.

Kontakta oss

Rektusdiastas

Image

Rektusdiastas (delade magmuskler) är vanligt efter graviditet. Uppskattningsvis 1/3 av alla kvinnor som genomgått en graviditet uppvisar en delning >3 cm mellan de raka bukmusklerna.

Rektusdiastas kan vara del i en generell bukförsvagning till följd av en graviditet, och kan ge upphov till funktionella symptom som tex ryggvärk. I första hand rekommenderas idag bålstabiliserande träning.

Om träning inte ger adekvat symptomlindring kan en operation återställa anatomin och ge förutsättningar till en återställd bålfunktion.

Forskning om diastas

T-O-R

Bukväggsbråck

Image

Bukväggsbråck orsakas av en bristning i bukväggen, tex navelbråck. Bukväggsbråck kan även uppkomma i gamla operationsärr.

Symptomen kan vara smärta och obehag. Det kan också finnas risk för inklämning som i undantagsfall kan leda till tarmvred.

Den enda permanenta behandlingen är operation. Vi opererar okomplicerade bukväggsbråck med både titthålskirurgi och med öppen kirurgi.

Vi följer upp alla våra patienter och rapporterar till det svenska kvalitetsregistret, Svenskt Bråckregister.

Kontakta oss